Latest Post

<strong>สล็อต เล่นอย่างไร ให้ได้เงิน</strong><strong></strong> <strong>สล็อตออนไลน์ เป็นยังไง </strong><strong>?</strong>

สูตรกาวมาสเตอร์บอนด์ช่วยแก้ปัญหาการใช้งานการประกอบที่ท้าทายในการผลิตอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ สูตรผลิตภัณฑ์รวมถึงอีพอกซี, ซิลิโคน, อีพอกซี-โพลียูรีเทนไฮบริด, ไซยาโนอะคริเลตและสารประกอบการบ่มด้วยแสงยูวี

มีสิ่งพื้นฐานบางอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่ากาวชนิดใดที่เหมาะกับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ การย่อขนาดอุปกรณ์และความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่สำคัญกับพื้นผิวหลายแบบ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบทางเคมีใดเหมาะสมที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่กำหนด

การตัดสินใจเบื้องต้นเหล่านี้มักมีการระบุถึงการประนีประนอมระหว่างเคมียึดติดต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก และในหลายกรณีมีความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายที่จำเป็นในการยึดชิ้นส่วนและพื้นผิวอย่างเหมาะสม https://bit.ly/3rNYDY0

กรณีศึกษาหลายกรณีได้อ้างถึงการใช้กาวมาสเตอร์บอนด์ในเซ็นเซอร์ทางการแพทย์ หนึ่งรวมถึงนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี; พวกเขาใช้ EP30Med ในเครื่องมือวัดและเกจสำหรับการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ EP30Med ได้รับเลือกเนื่องจากมีความหนืดต่ำ เวลาตั้งค่าที่ไม่รวดเร็ว การอนุมัติ USP Class VI และคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพอื่นๆ

กรณีศึกษาอื่นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ (e-textile) ซึ่งไมโครอิเล็กทรอนิกส์ถูกฝังอยู่ในเนื้อผ้า ในการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันได้ตรวจสอบอิทธิพลของการเลือกวัสดุและขนาดส่วนประกอบที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแนวทางบรรจุภัณฑ์สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังพัฒนา การวัดความน่าเชื่อถือที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ แรงเฉือนและความเค้นดัดของชั้นกาวและซับสเตรตของบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น หนึ่งในกาวที่ผ่านการทดสอบ ได้แก่ Master Bond EP37-3FLF

Leave a Reply

Your email address will not be published.